MANHATTAN KALASATAMAN PORTIKSI

ERICA ÖSTERLUND
JUSSI VUORI

EOSTERLU(AT)CC.HUT.FI
INFO(AT)JUSSIVUORI.FI
050-3447026


Näkymä Mustikkamaalta Kalasatamaan

Erica Österlundin ja Jussi Vuoren ehdotus Manhattan, on voittanut opiskelijakilpailun korkeiden toimisto- ja liikerakennusten ryhmästä Helsingin Kalasatamaan. Kaupunkisuunnitteluviraston ja Ruukki Oyj:n järjestämä kilpailu oli avoin kaikkien Suomen arkkitehtikoulujen opiskelijoille ja sen tarkoituksena oli tutkia teräksen mahdollisuuksia korkeassa rakentamisessa ja luoda vetovoimainen maamerkki Kalasatamaan.

Kalasataman portin sijainti rakentuvan alueen keskipisteessä ja välitön yhteys Itäväylään, kiteyttävät uudelle kaupunginosalle kohdistuvat paineet toimia sekä paikallisena keskuksena että koko kaupungin sisääntuloporttina. Manhattan ei tee kompromissia näiden välillä, vaan käyttää kontrastin tehokkaasti rakennetun tornimassan ja kaikille avoimen rantatorin välillä hyväkseen.

Kuten Manhattanin saarella, missä selkeä suorakulmainen katuverkosto mahdollistaa monimuotoisen urbaanin massan, tässä projektissa yksinkertaista moduulia käyttämällä saadaan aikaan ainutlaatuinen maamerkki ilman että tulevaisuuden visiot olisi valettu yhteen rajoittavaan muotoon. Tuubimoduulien käyttö on strateginen lähestymistapa: yhdistämällä niitä, voidaan luoda rajattomasti eri variaatiota vaihtuvien kasvunäkymien mukaan. Tässä torniryhmässä efekti on sama kuin skylinessa, jossa eri huiput sulavat yhteen kaupungin yhteiseksi maamerkiksi.


Massadiagrammi: Torniryhmästä kaksisuuntaiseen siluettiin

Manhattanilla on kaksi siluettia. Nostamalla osa moduleista ilmaan, niin että toimistomassan jalanjälki koostuu ainoastaan hissikuiluille ja muille yhteyksille välttämättömistä tuubeista, luodaan maantasoon edellytykset kaikille avoimelle kauppahallin kaltaiselle julkiselle markkinapaikalle.
 


Konsepti yhdistää idean tunnistettavasta skylinesta ja avoimesta toritilasta

Poistamalla osa keskelle jäävistä tuubeista, päästetään luonnonvalo massan alle jäävään toritilaan ja luodaan näköyhteyksiä kahden eri maailman, avoimen tilan ja toimistokerrosten välille. Jokainen tuubi päättyy vihreään kattopuutarhaan niin, että massan päälle syntyy massan kokoinen terassoitu ulkotila.


Leikkaus


Pohjapiirrokset kerroksista 1, 6, 13 ja 25.

Massan sisällä erimittaiset tuubit luovat sarjan erilaisia ja -kokoisia kerroksia. Rakennusta voidaan jakaa eri toimijoiden tarpeiden mukaan niin, että esimerkiksi alempiin ja laajempiin kerroksiin sijoittuu suuremmat ohjelmat kuten kokous- ja esiintymistiloja. Tuubien huippuihin voidaan sijoittaa hyvin esimerkiksi hotellihuoneita. Toisaalta rakennus voidaan jakaa myös hissitornien mukaan, jolloin huipulle sopii esimerkiksi edustustiloja.


Näkymä kauppahallissa


Näkymä toimistokerroksesta

Astuessa ulos metrokorttelista avautuu näkymä talon läpi merelle. Kauppahallia voi lähestyä kaikista neljästä suunnasta, ja siinä toimivat kahviloitsijat ja ravintoloitsijat voivat käyttää sitä ympäröivät laiturit terasseina. Toimistomassaa tukevien tuubien alaosat toimivat niiden auloina.


Sisäänkäyntinäkymä metrokorttelille


Rakennediagrammit voimien siirtymisestä ja teräsverkon muutoksista

16x16 metristen tuubien rakenne muodostuu teräsverkosta, jonka silmäkoon muutokset heijastavat siihen kohdistuvia rasitteita ja ohjelman vaatimuksia. Alasjatkumattomien tuubien painot siirtyvät alasjatkuvien linjalla maahan asti. Tornien huippujen rakenteita voidaan keventää ja toisaalta tuubien liitosalueiden ja alapäiden rakennetta tulee vahvistaa.


Periaate tuubin rakenteellisista muutoksista. Perusverkko (1) voidaan avata (2) kun siihen liitetään toinen tuubi. Kokonaisuus vahvistetaan tiheämmällä verkotuksella liitoskohdista (3).

Kalasatamaa suunnitellaan useamman vuosikymmenen perspektiivillä. Manhattan on puheenvuoro, joka nostaa esille mahdollisuuksia, joita voidaan käyttää hyväksi projektin aikana. Samalla ehdotus on 70.000 kerrosneliömetrin massa, joka ensimmäistä kertaa Suomessa käyttää hyväkseen tornien keskittämisestä syntyvää synergiaa.


PROJEKTIN KORKEARESOLUUTIOISIA LEHDISTÖKUVIA ON TIEDOTUSVÄLINEIDEN SAATAVISSA ERIKSEEN PYYDETTÄESSÄ.


NÄYTTELY KILPAILUTÖISTÄ LAITURISSA KAMPISSA LAITURI.HEL.FI AVOINNA YLEISÖLLE 20.3.-9.4.2009.

web stats script